วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ดูแล้วหายเหนื่อย
กี่ครั้งกัน..ที่เราต้องเผชิญกับสงครามย่อยๆ ในหัวใจของเราเอง

                       
 เรามักวิ่งหัวปั่นไปเรื่อยๆ ตามสิ่งที่อยู่ข้างหน้า หรือไม่ก็ทิ้งเวลาดีๆในชีวิต โดยลืมมองให้                                                                                                                  กว้างๆว่ายังมีสิ่งอื่นที่สำคัญกว่ารอยู่อีก เราคงไม่ได้มีหน้าที่ไปห้ามดอกไม้                                  
                                                    ไม่ให้  ร่วงโรยตามกาลเวลาแต่เรามีแค่หน้าที่ที่จะดูแล จัดหาสภาพ 
                                                            แวดล้อมที่ดีและเหมาะสมเพื่อให้เจ้าดอกไม้นั้น ได้เบ่งบาน
                                                                             ยาวนานเท่าที่จะเป็นไปได้ ความรักแท้จริงนั้น..สามารถ
                                                                                    สอนให้เราค่อยๆ เติบโตขึ้นจากความอ่อนแอจาก
                                                                                        ความรู้สึกแบบเด็กๆ และอารมณ์อ่อนไหวให้
                                                                                                กลายเป็นความเข้มแข็งจากภายใน ที่จะ
                                                                                                           ยอมรับความพลัดพราก หรือความ
                                                                                                                 เปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามที่อาจเกิดขึ้นได้ในวันใดวันหนึ่งความรักดีๆอยู่ที่ไหน

รักเธอทั้งหมดของหัวใจ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น